• img

  การแข่งขันฟุตบอลK-leage

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดการแข่งขันฟุตบอลภายใน โดยใช้ชื่อในโครงการฟุตบอล 7 คน K-leage ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากภัยของยาเสพติด และสุขภาพนักเรียนแข็งแรงมากขึ้น

 • img

  การแสดงดนตรี KSP BAND

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม ดนตรี KSP BAND เพื่อเป็นเวทีการแสดงให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองหลังเลิกเรียน

 • img

  การเรียนการสอนทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยม

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ได้มีการทดลองต่างๆ ให้นักเรียนเกิดการสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

 • img

  หลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้รับรองหลักสูตรจาก สสวท

แผนกมัธยมยินดีต้อนรับ

อาคารเซนต์ปีเตอร์เป็นอาคารหลังแรก โดยปีการปีการศึกษา 2541 ซึ่งเป็นปีที่เปิดทำการสอน มีจำนวนนักเรียนทั้ง 607 คน เป็นนักเรียนก่อนประถมศึกษา (อ.1-อ.3)จำนวน 387 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.4) จำนวน 220 คน ปัจจุบันอาคารเซนต์ปีเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 6.

Students Life

TEACHNOLOGY & FACILITIES

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์มีเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยสะดวกที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน

MUSIC

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์มีการจัดกิจกรรมที่เน้นทางด้านดนตรีเพื่อพัฒนาทางด้านสติปัญญาและอารมณ์จิตใจ

LEARNING

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์มีกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วน ไม่ว่าทางด้านร่างกาย จิตใจ และการพัฒนาต่างๆทางสติปัญญา

SPORTS

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์มีการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านร่ายกาย

LAST NEWS

กิจกรรม Extra courses

1-31 ตุลาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมการสอนExtra courses ให้กับนักเรียนในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน …

img

Secondary Level

ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ

29-30 กันยายน 2561

ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย.61 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ …

img

Secondary Level

การแสดงวง VIOLIN KSP & KSP BAND

22 กันยายน 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมการแสดงของวง VIOLIN KSP & KSP BAND ณ ลานอาคารเซนต์เทเรซา …

img

Secondary Level

มอบรางวัล Fluent English Project

19 กันยายน 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดพิธีมอบรางวัล Fluent English Project ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ...

img

Secondary Level

Pre O-net ชั้นมัธยมศึกษา

18 กันยายน 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดการสอบ Pre O-net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...

img

Secondary Level

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ม.ปลาย โดยพี่ ม.6

14 กันยายน 2561

แผนกมัธยม ทั้ง IEP และ EP จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ม.ปลาย โดยพี่ ม.6 แนะนำการเลือกสายการเรียนเพื่อเป็นแนวทางการเรียนต่อในระดับมัธยมปลายให้กับนักเรียน ม.3...

img

Secondary Level

ขอแสดงความยินดีกับทีม Stayed Melody

10 กันยายน 2561

เข้าสู่รอบคัดเลือก 24 วงสุดท้าย (จากทั้งหมด 119 วง) และได้เข้าแข่งขันโครงการประกวดวงดนตรีระดับมัธยม Goldcity Thailand Band Knockout...

img

Secondary Level

ขอเชิญชมการแสดงของวง VIOLIN KSP & KSP BAND

10 กันยายน 2561

ขอเชิญชมการแสดงของวง VIOLIN KSP & KSP BAND ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ลานอาคารเซนต์เทเรซา เวลา 15.00 น. - 16.00 น. แล้วพบกัน

img

Secondary Level

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย

7 กันยายน 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย ให้กับนักรียนทุกระดับชั้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยและรับมือได้ทัน ณ อาคารเรียนทุกอาคารเรียน…

img

Secondary Level

กิจกรรม ดนตรี KSP BAND

4 กันยายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม ดนตรี KSP BAND เพื่อผ่อนคลายช่วงพักกลางวันให้กับนักเรียน ประจำทุกสัปดาห์…

img

Secondary Level

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีม Stayed Melody

29 สิงหาคม 2561

ทีม Stayed Melody นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 24 วง รายการ Glod City Thailand Band knockout…

img

Secondary Level

มอบรางวัลเรียนดี ผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1

27 สิงหาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดพิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 1 ให้กับนักเรียนที่เรียนดี ณ เวทีหน้าอาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์…

img

Secondary Level

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

23 สิงหาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับ กับ ด.ช.เพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ อายุไม่เกิน 12 ปีกรุงโซล ประเทศเกาหลี…

img

Secondary Level

นักเรียนมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน

17 สิงหาคม 2561

นักเรียนมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่14 และการแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่6 ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี …

img

Secondary Level

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ & Math Day Camp

17 สิงหาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ & Math Day Camp จัดกิจกรรม ณ หน้าอาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์…

img

Secondary Level

ร่วมงาน“สร้างจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนนทบุรี”

16 สิงหาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมงาน“สร้างจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนนทบุรี”…

img

Secondary Level

ขอเป็นกำลังใจ ให้กับ ด.ช.พีรณัฐ จันทร์สาขา

16 สิงหาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอเป็นกำลังใจ ให้กับ ด.ช.พีรณัฐ จันทร์สาขา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ในการร่วมแข่งขันฟุตบอลนานาชาติ …

img

Secondary Level

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

10 สิงหาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ จัดกิจกรรม ณ เวทีอาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์…

img

Secondary Level

การแข่งขันฟุตบอล K-League ระดับมัธยมปลาย

8-15 สิงหาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดการแข่งขันฟุตบอลK-leage ระดับชั้นมัธยมปลายให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ …

img

Secondary Level

แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยม

3 สิงหาคม 2561

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ามาแนะแนวทางการศึกษาต่อ และสอนการออกแบบให้กับนักเรียนระดับมัธยม …

img

Secondary Level

ทัศนศึกษา ตันแลนด์ ระดับมัธยม

1-2 สิงหาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ตัน แลนด์ บริษัท อิ ชิ ตัน กรุ๊ป จำกัด มหาชน …

img

Secondary Level

กิจกรรม English Day Camp

31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ บริเวณอาคารเซนต์ปีเตอร์…

img

Secondary Level

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ บริเวณอาคารเซนต์ปีเตอร์…

img

Secondary Level

พิธีเฉลิมพระเกียรติ

26 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 66 พรรษา …

img

Secondary Level

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

25 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา นำไปถวายวัดดอนสะแก วัดละหาร และวัดลาดปลาดุก …

img

Secondary Level

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

23 กรกฎาคม 2561

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดดอนสะแก วัดละหาร และวัดลาดปลาดุก เนื่องในวันเข้าพรรษา…

img

Secondary Level

กิจกรรมพี่พบน้อง

20 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมพี่พบน้อง เพื่อให้รุ่นน้องได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเซนต์เจม อาคารมารีอา…

img

Secondary Level

การแข่งขันฟุตบอลK-leage ระดับชั้นมัธยมต้น

11-13 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดการแข่งขันฟุตบอลK-leage ระดับชั้นมัธยมต้น ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ …

img

Secondary Level

Teachers&Staff

 • นางศรีอุทัย นิ่มนาค

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา
 • นางสาวอรณัชชา สัตถาผล

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
 • นางชุติมา จิตรบูรณ์

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 • นางสาวอารีรัตน์ สุขทัศน์

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
 • นายชัชชัย คงคาหลวง

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
 • นางสาวธนวรรธ์ ทองมั่น

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 • นางสาวพัทธ์ธีรา ริ้วเลิศศิริกุล

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 • นายอดิลักษ์ แก้วพิลา

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
 • นางสาวจิรภิญญา พินิจมนตรี

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 • นางสาวสาลี่ ชูพากเพียร

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 • นางพาณิภัค วงศ์ชิต

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
 • นายปัณณพันธ์ ป้องแสง

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 • นางสาวสุชานันท์ โพธิ์ตุ่น

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 • นางสาวศศิธร แสงแก้ว

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 • นางสาวมาลินี มนต์เหลา

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 • นางสาวรุ่งทิพย์ มารุ่งเรือง

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 • นายณุติ เอมบ้านกวย

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
 • นางศศิรัณณ์ ธนะไชย

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 • นางชณัฐมาศ ตันท์ศิริ

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 • นางสาวฤทัยวรรณ เลพล

  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 • นายสุขสันต์ เนียนกระโทก

  ครูพิเศษมัธยม
 • นางสาวปริศนา อุ่นถิ่น

  ครูพิเศษมัธยม
 • นางทิพย์บุญมา เอกวิจิตรพาณิชย์

  ครูพิเศษมัธยม

ทำเนียบนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 • นางสาวแววมณี เทวอักษร (ทับทิม)

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2

  มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  สอบติดรอบ Portfolio1/1

 • นางสาวศุภรัตน์ กัลยา (ไหม)

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1

  มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  สอบติดรอบ Portfolio1/1

 • นางสาวรุจีรัตน์ บุญสันท์ (อ้อน)

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2

  มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  สอบติดรอบ Portfolio1/1

 • นางสาวจินทิมา สุวรรณโรจน์ (เพียว)

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3

  มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  สอบติดรอบ Portfolio1/1

 • นางสาวธมกร กิตติวิบูลย์ (ปูเป้)

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1

  มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนดลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  สอบติดรอบ โควตาเรียนดี

 • นางสาวประภาสิริ จินตกานนท์ (พลอย)

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1

  มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  สอบติดรอบ โควตาเรียนดี

 • นางสาวกิติมาภรณ์ พุ่มกำพล (ผึ้ง)

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1

  มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  สอบติดรอบ โควตาเรียนดี

 • นางสาวเปมิกา ฤกษ์สมุทร (บัว)

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1

  มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  สอบติดรอบ โควตาเรียนดี