เมนูหลัก
  - หน้าแรก
  - ประวัติโรงเรียน
  - ปรัชญา / วิสัยทัศน์
  - คลังรูปภาพ
  - ติดต่อเรา
  คลังรูปภาพกิจกรรมมัธยม
กิจกรรมทัศนศึกษา บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชี่ยนเวิลด์ ในช่วง Extra Course 2015
  ภาพบรรยากาศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทัศนศึกษา บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชี่ยนเวิลด์ ในช่วง Extra Course 2015 ชมภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่
บรรยากาศการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมช่วง Extra Course 2015
  ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ของนักเรียนมัธยมศึกษา ในช่วง Extra Corse ของระดับ มัธยมศึกษา ปี 2558 ชมภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ Grade 7-9
  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 และ
Gr. 7-Gr.9 ที่บ้านสวนยอแซฟ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2558 ดูรูปทั้งหมด คลิ๊กที่นี่
กิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ สำนักประเมินสุขโภชนาการนัก เรียน-นักศึกษาและ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและลูกจ้าง (ประเทศ ไทย) ที่เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เช่นการ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง วัดความดัน การตรวจสายตา และการตรวจปัจสาวะทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ ดูรูปทั้งหมด คลิ๊กที่นี่
กิจกรรมนิทรรศการและการบรรยาย เรื่อง "การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา"
   โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดนิทรรศการและการบรรยาย เรื่อง การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนรวมทั้งสถาบันแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมทั้งนี้
 เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.58  
พิธีมอบรางวัล ผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
   โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดพิธีมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา
1/2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความพยายามและความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน อีกทั้งยัง
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆและน้องๆ ให้มีความสนใจที่จะตั้งใจเรียน เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2558
ดูรูปทั้งหมด คลิ๊กที่นี่
กิจกรรม Science and Math Day Camp
   โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรม Science and Math Day Camp โดยมีนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดซุ้มให้ความรู้และเล่นกิจกรรมกับน้องๆและเพื่อนๆ ภายในงาน
มีทั้งของแจกและความรู้มากมาย เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 1/2558
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของระดับชั้นประถมและมัธยมทั้ง Thai Program และ English Program
ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 58 ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของผู้ปกครองที่มาร่วม
งานรวมทั้งผู้ปกครองที่เป็นตัวแทนคุณแม่ให้ลูกๆได้แสดงความรักความเคารพโดยลูกๆได้นำดอกมะลิ
มาไหว้คุณแม่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียน เช่น รำ  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนต่างก็ให้ความ
สำคัญและร่วมมือเป็นอย่างดีคะ  ดูรูปทั้งหมด คลิ๊กที่นี่
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 1/2558
   เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 58 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคปัจจัย และเงินทำบุญ จำนวน 220,288 บาท เพื่อไปถวายยังวัดละหาร 100,000 บาท วัดดอนสะแก 60,000 บาท และวัดลาดปลาดุก 60,000 บาท เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 และบริจาคให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในโครงการอาหารโลก 2015 เลี้ยงเด็กและคนพิการ 20,288 บาท  ดูรูปทั้งหมด คลิ๊กที่นี่
ดูรูปทั้งหมด คลิ๊กที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรม