ACTIVITIES

ขอแสดงความยินดีและร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีม Stayed Melody

Time:10 กันยายน 2561

Location: กรุงเทพมหานคร

Stayed Melody นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 24 วง รายการ Glod City Thailand Band knockout…

ขอแสดงความยินดีกับ กับ ด.ช.เพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนา

Time:23 สิงหาคม 2561

Location: ประเทศเกาหลี

ขอแสดงความยินดีกับ กับ ด.ช.เพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ อายุไม่เกิน 12 ปีกรุงโซล ประเทศเกาหลี…

นักเรียนมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่14

Time:17 สิงหาคม 2561

Location: กรุงเทพมหานคร

นักเรียนมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่14 และการแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่6 ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี …

ขอเป็นกำลังใจ ให้กับ ด.ช.พีรณัฐ จันทร์สาขา

Time:16 สิงหาคม 2561

Location: ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอเป็นกำลังใจ ให้กับ ด.ช.พีรณัฐ จันทร์สาขา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ในการร่วมแข่งขันฟุตบอลนานาชาติ …

น้องมายด์ เด็กหญิงพีรดา สาเพิ่มทรัพย์ หรือ baby beast 

Time:15 มีนาคม 2561

Location: ประเทศสิงคโปร์

น้องมายด์ เด็กหญิงพีรดา สาเพิ่มทรัพย์ หรือ baby beast นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Radikal Forze Jam 2018 รุ่น Junior - Open Style 7 To moke ที่ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561...

นางสาวณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต     

Time: 13-24 พฤศจิกายน 2561

Location: งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2560...

นางสาวณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต                                                                
-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.1-3           รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ         คะแนน 91.66 
ไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค ที่จังหวัดนครนายก

-การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-3                     รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ         คะแนน 94.66 
ไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค ที่จังหวัดนครนายก

-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-3       รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1     คะแนน 92.75 
-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3      รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ  2    คะแนน 90

 

น.ส.วิภวานีย์  เลิศทระรัตน์,

นายปารมี  ไตรพจน์,

นายศกร  ทิพากร,

นายแมคอินไตย  สายบัวทอง 

Time: 13-24 พฤศจิกายน 2561

Location: งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2560...

การประกวดวงสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน คะแนน 78.8...

นางสาวเขมรินทร์  กล้าหาญ

Time: 13-24 พฤศจิกายน 2561

Location: งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                                                                

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง คะแนน 80 คะแนน

เด็กหญิงเพ็ญพร  มณีเพชร 

Time: 13-24 พฤศจิกายน 2561

Location: งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                                                              

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง คะแนน 63