• กิจกรรมกีฬาสีภายใน

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1- ชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561…

 • กิจกรรมปัจฉิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมปัจฉิมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณเวที อาคารเซนต์ปีเตอร์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561…

 • congratulations

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชาพรรณ พลอยสิงห์โต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ คะแนน 94.33 ประเภทการแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-3 จากการเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561…

 • Kasintorn International School Day .

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกรรมKasintorn International School Day และห้องศูนย์จีนศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม…

 • กิจกรรมตามรอยวิถีไทย.

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และให้นักเรียนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป…

 • ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร.

  นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่2 สังกัด โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม เมื่อวันที่ 20-22 ม.ค. 2561 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี…

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ .

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกรรมวันแห่งแห่งชาติ เพื่อสร้างความสนุกให้กับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น…

« Previous Next »

NEWS & EVEnts Update