เมนูหลัก
  - หน้าแรก
  - ประวัติโรงเรียน
  - ปรัชญา / วิสัยทัศน์
  - คลังรูปภาพ
  - ติดต่อเรา
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
  GAT / PAT ครั้งที่ 1,2
    เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย
เตรียมสอบข้อสอบกลางโดย
สทศ.ปี59 ....  
More...
  โรงเรียนกสิณธรเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยม
    โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย....
More...
  ทัศนศึกษา บางกอก ซี ไลฟ์ โอเชี่ยนเวิลด์
    โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
จัดกิจกรมมช่วง Extra Course
โดยไดจัดทัศนศึกษาที่ บางกอก
ซี ไลฟ์ โอเชี่ยนเวิลด์...
More...
  บรรยากาศการเรียนการสอน Extra Course
    ภาพบรรยากาศการเรียนการ
สอน ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ในช่วง Extra Corse 2558 ...
More...
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1-ม.3 และ Gr7-9
    โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของ
นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3
และ Gr. 7-9 วันที่ 14-15 กย.58
ณ.บ้านสวน.....
More...
  ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนระดับมัธยม 1-6
    โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
ขอขอบพระคุณสำนักประเมิน
สุขภาพ โภชนาการนักเรียน
และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่เข้า
มาตรวจ.....
More...
  การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
    โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดนิทรรศการและการบรรยาย เรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดม
ศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั้งภาค
รัฐและเอกชน
More...
  พิธีมอบรางวัลผลการเรียนดี 1/2558
    โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมมอบรางวัลนักเรียน
เรียนดีประจำปี 2558เพื่อเป็น
กำลังใจให้กับนักเรียน...
More...
  กิจกรรม Science and Math Day Camp
    โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม Science and Math Day Camp โดยคณะครูและพี่ๆ
ระดับมัธยมศึกษาจัดฐานเพื่อ
ร่วมกิจกรรมกับน้องๆ
More...
  กิจกรรม Bike for mom. ปั่นเพื่อแม่
    โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม Bike for mom
ปั่นเพื่อนแม่ เพื่อร่วมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
More...
More...
ประมวลภาพกิจกรรม