ทัศนศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ