กิจกรรม พิธีไหว้ครู และ พิธฉลองศาสนนาม St.Peter ประจำปี 2560